Mô tả

Loại sơn đặc biệt thích hợp dùng cho công nghiệp, sơn tàu biển,…