Project Description

ống giáo bs1139

DỰ ÁN: cung cấp dịch vụ lắp đặt tháo giáo năm 2019 (07/2019)-Project name: Providing scaffolding installation services in 2019 (07/2019)

CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Cổ Phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC)-Investor: Petrovietnam Camau Fertilizer Joint Stock Company

GIÁ TRỊ DỰ ÁN: 2.121.372.000 VND-Value: 2.121.372.000 VND

Phạm vi công việc:

  1. Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo tháp thông thường.
  2. Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo cao trên 10m.
  3. Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo treo.
  4. Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo trong không gian hạn chế.
  5.  Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo chịu lực.

Scope of work:

  1. Dismantling and erecting tower scaffolding.
  2. Dismantling and erecting scaffolding above 10m high.
  3. Dismantling and erecting suspended scaffolding
  4. Dismantling and erecting scaffolding in confined space.
  5. Dismantling and erecting load-bearing scaffolding.