Project Description

chống ăn mòn cầu cảng

DỰ ÁN: Chống Ăn Mòn Cọc Thép Và Chống Xâm Thực Cọc Bê Tông Cầu Dẫn Cầu Cảng Số 1 Kho Cảng PVGAS Vũng Tàu. (05/2019)                      Project name: Anti-corrosion of steel piles and anti-erosion of concrete piles in wharves No.1 PVGAS Vung Tau terminal. (05/2019)

CHỦ ĐẦU TƯ: Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Chế Biến Khí Vũng Tàu – Investor: PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation – Vung Tau Gas Processing Company

GIÁ TRỊ DỰ ÁN: 3.664.779.777  VND-Value: 3.664.779.777 VND

Phạm vi công việc:

  1. Làm sạch bề mặt cọc tối thiểu là Sa2.0
  2. Xử lý các khe hở, vết nứt và bê tông bị bong rộp.
  3. Sơn chống ăn mòn cọc thép, sơn dày 500 µm.
  4. Sơn chống xâm thực (3 lớp dày 500 µm) cho cọc bê tông.

Scope of work:

  1. Cleaning the pile surface is at least Sa2.0 standard.
  2. Handling blisters, cracks and concrete.
  3. Anti-erosion paint for steel piles, paint thickness of 500.
  4. Anti-erosion paint (3 layers of 500 microns thick) for concrete piles.