Project Description

phan cát làm sạch

DỰ ÁN: Sơn Chống Ăn Mòn Cụm Thiết Bị SC-01 Tại GPP (03/2019) – Project name: Anti-corrosive paint for SC-01 equipment at GPP (03/2019)

CHỦ ĐẦU TƯ: Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Chế Biến Khí Vũng Tàu-Investor: PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation – Vung Tau Gas Processing Company

GIÁ TRỊ DỰ ÁN: 5.567.175.900 VND – Value: 5.567.175.900 VND

Phạm vi công việc:

  1. Lắp đặt giàn giáo theo tiêu chuẩn TCVN 6052-1995, TCXDVN 296:2004, BS1139.
  2. Dùng bạt che chắn, quấn bọc bảo vệ thiết bị E&I và toàn bộ khu vực thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cho GPP đang vận hành.
  3. Làm sạch bề mặt bằng hạt Garnet, PS Ball theo tiêu chuẩn ISO 8501 – 1/Nace 2/SSPC (Sa 2.5, St3,…).
  4. Rửa nước ngọt áp lực cao, thổi khí và lau dung môi trước khi sơn từng lớp ( sơn 3 lớp).
  5. Sơn chống ăn mòn 3 lớp, có tổng chiều dày khô DFT ≥ 300 µm bằng sơn hai thành phần của hãng Sherwin-Williams.

Scope of work:

  1. Installation of scaffolding steel pipes according to TCVN 6052-1995, TCXDVN 296: 2004, BS1139.
  2. Using tarpaulin to shield and protect E&I equipment and the whole construction area to ensure safety and environmental sanitation for GPP in operation.
  3. Clean the surface with Garnet, PS Ball according to ISO standard8501 – 1 / Nace 2 / SSPC (Sa 2.5, St3, …).
  4. Wash high – pressure water, blow air and wipe Solvent before painting each layer (3 layer paint).
  5. 3-layer anti-corrosion paint, total dry thickness DFT ≥ 300 µm with two-component paint of Sherwin-Williams firm.