Project Description

DỰ ÁN: Giải Pháp Chống Ăn Mòn Cho Các Mặt Bích Tại Kho Lạnh THỊ VẢI (4/2019) – Project name: Anti-corrosion solution for flanges at Thi Vai cold storage

CHỦ ĐẦU TƯ: Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Chế Biến Khí Vũng Tàu – Investor: PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation – Vung Tau Gas Processing Company

GIÁ TRỊ DỰ ÁN: 2.290.068.000 VND – Value: 2.290.068.000 VND

Phạm vi công việc:

  1. Điền đầy khe hở chất ức chế mouding compound.
  2. Quấn bọc băng chống ăn mòn Premtape Tropical.
  3. Quấn bọc lớp phủ băng chống nước tia UV – Premcote Outer Wrap.

Scope of work:

  1. Fill the gap of molded compound inhibitor flange.
  2. Wrap premtape tropical tape.
  3. Wrap UV-proof water – proof tape – premcote outer wrap.