Project Description

gian-giao-bs139

DỰ ÁN: Sơn Chống Ăn Mòn Và Thay Thế Ubolts Cho Bồn LPG KU-T102 Tại Kho LPG Gò Dầu (4/2019) – Project name: Anti-corrosion paint and ubolts replacement for LPG tank KU-T102 at LPG Go Dau storage

CHỦ ĐẦU TƯ: Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Chế Biến Khí Vũng Tàu-Investor: PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation – Vung Tau Gas Processing Company

GIÁ TRỊ DỰ ÁN: 1.296.295.000 VND – Value: 1.296.295.000 VND

Phạm vi công việc:

  1. Lắp giàn giáo theo tiêu chuẩn TCVN 6052-1995, TCXDVN 296:2004, BS1139.
  2. Che chắn quấn bọc bảo vệ thiết bị E&I và an toàn cho toàn bộ khu vực sơn chống ăn mòn.
  3. Làm sạch bề mặt thép bằng Garnet/PS ball, power tool đạt ISO 850 1 – 1/Nace 2/SSPS(Sa2.5, St3,…)
  4. Rửa nước ngọt áp lực cao, thổi khí và lau dung môi trước khi sơn từng lớp (sơn 3 lớp).
  5. Sơn chống ăn mòn 3 lớp, có tổng chiều dày khô DFT 300 µm bằng sơn hai thành phần của hãng Williams hoặc tương đương.

Scope of work:

  1. Installation of scaffolding according to TCVN 6052 – 1995, TCXDVN 296:2004, BS1139.
  2. Shielding E&I equipment and protecting the entire paint area against corosion.
  3. Clean the surface with Garnet/PS ball, power tool ISO 850 1-1/Nace 2/SSPC (Sa2.5,St3,…)
  4. Wash high-pressure water, blow air and wipe the solvent before painting each layer (3 layers paint).
  5.  3-layer anti-corosive paint, DFT 300 µm dry total thickness with two components of Williams paint or equivalent.