Project Description

bảo dưỡng công trình khí

Phạm vi công việc:

  1. Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo tháp thông thường.
  2. Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo cao trên 10m.
  3. Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo treo.
  4. Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo trong không gian hạn chế.
  5. Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo chịu lực