Project Description

Ngày 4/2018-5/2018 công ty TNHH Sơn và Chống ăn mòn PACS Việt Nam đã thực hiện công trình Sơn Chống ăn mòn bồn nước cứu hỏa FT1M trạm GDS Hiệp Phước.