Project Description

sơn chống ăn mòn cho bồn

DỰ ÁN: Sơn chống ăn mòn bồn TK-101/102; sửa chữa, sơn chống ăn mòn I-ROD hệ thống PCCC tại kho LPG Dung Quất (05/2017)

CHỦ ĐẦU TƯ: Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Chế Biến Khí Vũng Tàu

GIÁ TRỊ DỰ ÁN: 4.510.000.000 VND

Phạm vi công việc:

+ Lắp đặt giàn giáo phục vụ thi công sơn chống ăn mòn và sửa chữa hệ thống PCCC.

+ Dùng bạt che chắn toàn bộ các cụm thiết bị để phục vụ làm sạch bằng phun cát/ hạt Garnet ướt/Powertool đạt tiêu chuẩn5/St3 và sơn chống ăn mòn.

+ Tháo dỡ hệ thống các Spool ống cũ.

+ Chế tạo các Spool ống mới, nhúng mạ kẽm để chống ăn mòn và lắp thay thế.

+ Hai cầu vượt ống khu vực bồn TK-101/102; làm sạch đạt5 và sơn chống ăn mòn phần khung , phần lan can chế tạo và thay mới.

+ Cầu thang lên bồn nước PCCC FT-101: Làm sạch đạt St3 và sơn chống ăn mòn.

+ Cầu cân xe bồn: Làm sạch đạt5/St3 và sơn chống ăn mòn phần mặt sàn mặt phía trên 2 dầm chính.

+ Toàn bộ hệ thống PCCC: Kê kích ống và kê I-Rod cho các vị trí gối đỡ, phun cát/hạt Garnet/Power tool để làm sạch toàn bộ đường ống và sơn chống ăn mòn.