Project Description

sơn chống ăn mòn đường ống

DỰ ÁN: Sơn Chống Ăn Mòn Cụm Thiết Bị SC-02 Tại GPP (06/2018)

ChỦ ĐẦU TƯ: Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Chế Biến Khí Vũng Tàu

GIÁ TRỊ DỰ ÁN: 5.567.175.900

Phạm vi công việc:

  1. Lắp đặt giàn giáo theo tiêu chuẩn TCVN 6052-1995, TCXDVN 296:2004, BS1139.
  2. Dùng bạt che chắn, quấn bọc bảo vệ thiết bị E&I và toàn bộ khu vực thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cho GPP đang vận hành.
  3. Làm sạch bề mặt bằng hạt Garnet, PS Ball theo tiêu chuẩn ISO 8501 – 1/Nace 2/SSPC (Sa 2.5, St3,…)
  4. Rửa nước ngọt áp lực cao, thổi khí và lau dung môi trước khi sơn từng lớp (sơn 3 lớp).
  5. Sơn chống ăn mòn 3 lớp, có tổng chiều dày khô DFT ≥ 300 µm bằng sơn 2 thành phần của Carboline / Jotune / Williams.