Acrolon 890 là lớp phủ, polyurethane acrylic hai thành phần, biến đổi polyester được thiết kế để sử dụng trong môi trường công nghiệp

  • Đặc tính ứng dụng tốt
  • Độ bóng và giữ màu tốt
  • Nhanh khô
  • Chống hóa chất và mài mòn tốt
  • Có thể được áp dụng trực tiếp trên sơn lót kẽm
  • Chất lượng tốt được sử dụng trong tất cả các môi trường công nghiệp

Ví dụ : Bề mặt kết cấu thép; container; ứng dụng hàng hải.

BÀI VIẾT KHÁC